Kategorie

Nowe produkty

Polityka prywatności

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż ; Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej "administrator") jest FPHU Niezapominajka Witold Rał nip 5771391254.

Jako administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, korespondencji e-mailowej oraz telefonicznej, reklamacji, wystawianiu faktur, wysyłki.

Dane przekazywane są podmiotom organizującym dostawę towarów, firmie księgowej oraz firmie hostingowej. Nie odsprzedajemy otrzymanych od Państwa danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do momentu żądania ich usunięcia. Przypominamy również, że niezmiennie mogą Państwo do nas napisać na adres sklep@wloczka.com by uzyskać informację o swoich danych.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16 21 RODO.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.